Nowy podręcznik - Gramatyka polska w ćwiczeniach dla obcokrajowców

30-05-2023

     Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że opanowanie podsystemu gramatycznego języka polskiego stanowi nie lada wyzwanie dla większości uczących się. Na rynku wydawniczym dostępnych jest obecnie co najmniej kilka wartościowych pomocy dydaktycznych do nauczania gramatyki, z różnych powodów mogą one jednak nie być wystarczające, zwłaszcza jeśli chodzi o początkujących oraz średnio zaawansowanych kursantów. Z tym większą radością należy zatem przyjąć publikację wymienionej w tytule Gramatyki polskiej.

     Zacząć wypada od tego, iż ukazująca się właśnie książka porusza niemal wszystkie zagadnienia, których znajomość wydaje się niezbędna, aby student mógł bez większych kłopotów budować wypowiedzi poprawne z gramatycznego punktu widzenia. W Gramatyce polskiej sporo miejsca poświęcono bowiem nie tylko rzeczownikowi, przymiotnikowi i czasownikowi, ale także zaimkowi, liczebnikowi, przysłówkowi, przyimkowi czy wreszcie składni. Na tę ostatnią trzeba zwrócić szczególną uwagę, gdyż stanowi ona dział pomijany zazwyczaj w pomocach do nauczania gramatyki, a zdarza się, że nawet w podręcznikach kursowych. Z tego powodu, jak również ze względu na to, że autorzy uwzględnili w swojej książce ćwiczenia o zróżnicowanym stopniu trudności, Gramatyka polska będzie służyć kursantom pomocą przez dłuższy czas, daje się też niewątpliwie uznać za swojego rodzaju kompendium wiedzy gramatycznej dla cudzoziemców.

     Tym, co w widoczny sposób odróżnia omawianą publikację od innych, są zamieszczone w niej objaśnienia. Przede wszystkim zostały one napisane przystępnym językiem, ponadto uzupełniono je wieloma przykładami dobrze ilustrującymi funkcjonowanie reguł gramatycznych. Komentarz teoretyczny jest więc tutaj wyraźnie skierowany do uczących się, nie zaś do lektorów, jak to niekiedy ma miejsce. Co istotne, wykonując zadania, student cały czas może mieć owe zasady przed oczami – znajdują się one zawsze na lewych stronach książki, natomiast dotyczące ich ćwiczenia na prawych. Można zatem stwierdzić, że edytorskie opracowanie Gramatyki polskiej słusznie podporządkowane zostało potrzebom jej odbiorców. Podobną funkcję pełnią liczne fotografie wraz z innymi materiałami graficznymi oraz wyróżnieniami – wszystko dobrano tak, aby możliwie jak najbardziej ułatwić czytelnikowi zrozumienie niełatwych przecież treści.

     Jak wiadomo, repetitio est mater studiorum, dlatego w Gramatyce polskiej w każdym rozdziale kursanci znajdą zarówno teoretyczne podsumowanie wcześniejszych zagadnień, jak i po prostu odpowiednie ćwiczenia powtórzeniowe. Poprawność wykonania zamieszczonych w książce zadań można skontrolować dzięki dołączonemu kluczowi odpowiedzi. Należy dodać, że w utrwaleniu poznanego dotychczas materiału pomagają również odnośniki znajdujące się na stronach charakterze wykładowym. Dzięki nim nie ma konieczności przeszukiwania spisu treści, uczący się może od razu wrócić do reguły, której nie zna bądź nie pamięta.

     Podsumowując, Gramatyka polska w ćwiczeniach dla obcokrajowców autorstwa W.T. Stefańczyka i A. Dixon to publikacja, którą warto się zainteresować – po pierwsze ze względu na odmienny niż dotychczas sposób opracowania i prezentacji materiału gramatycznego, po drugie ze względu na niezaprzeczalne walory graficzne. To książka, która nie tylko ułatwia naukę języka polskiego, ale także cieszy oczy odbiorcy.

 

Autorka artykułu: Michalina Rittner

Polecane artykuły

Rodzaj gramatyczny polskiego rzeczownika – nietypowe końcówki fleksyjne

Rodzaj gramatyczny polskiego rzeczownika – nietypowe końcówki fleksyjne

25-11-2019
Polski rodzaj gramatyczny, chociaż przez swój wpływ na deklinację może...
Feminatywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Feminatywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

30-08-2021
     Jednym ze zjawisk zachodzących we współczesnej polszczyźnie jest...
Liczebnik główny

Liczebnik główny

23-05-2023
     Jednym z zagadnień, które osoby rozpoczynające naukę języka...