Metody pracy z materiałami audio i video

06-09-2022

     Podręczniki w nowej edycji serii HURRA!!! na poziomie A1, A2 i B1 zostały wzbogacone o materiały filmowe. Na poziomie A1 są to krótkie scenki filmowe, które funkcjonują również jako samodzielne nagrania audio. Na poziomie A2 są to dedykowane filmy, nagrane wg autorskich scenariuszy, adekwatne do poziomu. Natomiast część trzecia HURRA!!! Po polsku zawiera wyselekcjonowane autentyczne materiały filmowe na bazie których zostały zbudowane zadania i ćwiczenia dodatkowe do filmów. 

     Filmy można obejrzeć w aplikacji w aplikacji PROLOG Augmented App dostępnej do pobrania bezpłatnie w Google Play i App Store. Nauczyciel dodatkowo ma dostęp do filmów w Strefie Nauczyciela, połączonej z podręcznikami nauczyciela.

     Instalacja aplikacji i korzystanie z niej jest bardzo proste i intuicyjne, co można zobaczyć w filmiku:

      Filmy dostępne są w wersji z napisami polskimi lub bez napisów.

     Oprócz zadań zawartych w podręcznikach studenta,  podręczniki nauczyciela dostarczają nauczycielowi wielu gotowych pomysłów na wykorzystania na zajęciach ze studentami.

     We wstępie podręczników nauczyciela autorki przedstawiły ogólne założenia pracy z materiałami filmowymi na lekcjach języka polskiego jako obcego:

     "Proponuje się minimum trzykrotne odtworzenia materiału audio / video: za pierwszym razem bez przerw (rozumienie globalne), za drugim z przerwami w miejscach związanych z poleceniem (selektywne wybieranie konkretnych informacji), za trzecim z przerwami lub bez (kontrola wykonania ćwiczenia – autonomiczna lub z uczestnictwem nauczyciela). Poleca się także wykorzystywanie tekstów nagrań przy kontroli wyników, w ćwiczeniach dodatkowych następujących po odtworzeniu nagrania lub w pracy indywidualnej w domu.

     Ćwiczenia poprzedzające odtworzenie materiału audio / video:

     – nakierowanie uwagi studentów na dany temat przy wykorzystaniu zdjęć lub w przypadku materiału video odtworzenie
go bez dźwięku: na podstawie obrazu studenci tworzą hipotezy dotyczące treści nagrania, tworzą listę słów/zwrotów/struktur gramatycznych, które mogą pojawić się w nagraniu;

     – nauczyciel krótko mówi, czego dotyczyć będzie nagranie, następnie studenci podają swoje skojarzenia leksykalne;

     – nauczyciel rozdaje studentom zapisane na karteczkach wybrane słowa/zwroty/struktury gramatyczne, które pojawią się w nagraniu; studenci sprawdzają ich znaczenie i przygotowują w małych grupach definicje po polsku, a następnie przedstawiają je na forum kolegom (proponuje się, by słowa/zwroty/struktury gramatyczne zapisane były w formie występującej w nagraniu).

     Ćwiczenia w trakcie odtwarzania materiału audio / video: 

     – nauczyciel dzieli studentów na grupy, każda grupa zajmuje się notowaniem wskazanych wcześniej przez nauczyciela
fragmentów nagrania lub treści z nim związanych, np. odpowiedzi na wybrane pytania, opisu postaci, najważniejszych
słów/zwrotów, poszczególnych części mowy występujących w nagraniu itp.:

     – „Jak myślicie, co będzie dalej?” – nauczyciel zatrzymuje nagranie w wybranych przez siebie momentach, studenci konstruują hipotezy dotyczące dalszego przebiegu nagrania;

     – studenci otrzymują listę wybranych wcześniej przez nauczyciela słów/zwrotów/struktur gramatycznych 

występujących w nagraniu, w trakcie słuchania zaznaczają kolejność ich pojawiania się.

     Ćwiczenia następujące po odtworzeniu materiału audio / video: 

     – zapisanie na tablicy najważniejszych słów/zwrotów/struktur gramatycznych zanotowanych przez studentów w trakcie
słuchania;

     – głośne odczytanie tekstu nagrania z podziałem na role i różną interpretacją, po uprzednim przećwiczeniu w małych
grupach;

     – przygotowanie przez studentów podobnego (lub kontrastowego) dialogu z wykorzystaniem określonych przez nauczyciela lub samych studentów słów/zwrotów/struktur gramatycznych.

     Inne propozycje:

     Nauczyciel może także opracować własne dodatkowe zadania pomagające w pracy z nagraniami audio/video – stopień trudności uzależniony musi być od poziomu nauczania, umiejętności i zdolności językowych danej grupy. Wśród zadań tych mogą znaleźć się:

     – pytania prawda/fałsz, napisanie „planu nagrania” – punktów dotyczących tego, co się wydarzyło;

     – napisanie pytań do nagrania;

     – opisy postaci występujących w nagraniu, wykorzystanie tekstu nagrania – ułożenie go we właściwej kolejności, skopiowanego i pociętego wcześniej przez nauczyciela;

     – streszczenie nagrania w postaci opracowania punktów zwrotnych akcji lub opisu wydarzeń;

     – zrobienie listy nowych i/lub najważniejszych słów/zwrotów/struktur gramatycznych;

     – ćwiczenie wymowy, akcentu i intonacji poprzez wielokrotne odtwarzanie fragmentów nagrania – za każdym razem studenci powtarzają wybrane przez nauczyciela zwroty;

     – odtworzenie nagrania video bez dźwięku – studenci „dubbingują” aktorów;

     – przetłumaczenie nagrania na swój język ojczysty (jeśli grupa jest pod tym względem homogeniczna i nauczyciel zna język ojczysty studentów),

     – wykorzystanie nagrań z podręczników PO POLSKU 1 i PO POLSKU 2 jako powtórki lub przypomnienie wybranych
zagadnień tematycznych i gramatycznych – np. nagrania video z PO POLSKU 1 (lekcja 18) – nauka języków obcych; PO POLSKU 2 (lekcja 3) – praca; PO POLSKU 1 (lekcja 11) i PO POLSKU 2 (lekcja 4) – czas przyszły."

 

M. Małolepsza, Hurra!!! Po polsku 3. Nowa Edycja. Podręcznik nauczyciela.

 

     Nagranie z webinarium poprowadzonego przez współautorkę podręczników HURRA!!! Małgorzatę Małolepszą - "Praca z nagraniami video w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie A1 i A2".

Polecane artykuły

HURRA!!! Po polsku 2 w Nowej Edycji - z perspektywy lektorki

HURRA!!! Po polsku 2 w Nowej Edycji - z perspektywy lektorki

27-10-2020
     Drogie i Drodzy, Lektorki i Lektorzy,      Hurra!!! Już...
Strefa Nauczyciela - Jak to działa?

Strefa Nauczyciela - Jak to działa?

27-11-2020
Drodzy Nauczyciele, wraz z nową odsłoną serii HURRA utworzyliśmy STREFĘ...
Praca z nagraniami na video w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Praca z nagraniami na video w nauczaniu języka polskiego jako obcego

04-02-2021
Formularz rejestracyjny: http://bit.ly/filmA1A2 Serdecznie zapraszamy na...