Słownictwo

Nazwy cech abstrakcyjnych
23-04-2024
     Słowa oznaczające „bycie jakimś” bądź też... Więcej
Wyrazy złożone
09-04-2024
     Jedno z trudniejszych zagadnień, które należy... Więcej
Internacjonalizmy
19-12-2023
     Trudno przecenić rolę, którą internacjonalizmy odgrywają w... Więcej
Daty
11-10-2022
     W podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego daty... Więcej
Czasowniki wiedzieć, umieć, znać
31-05-2022
     Na poziomie A1 czasowniki wiedzieć, umieć, znać należą bez... Więcej
Czasowniki iść, chodzić, jechać, jeździć
17-05-2022
     Wymienione w tytule czasowniki to jedne z tych, które uczący się... Więcej
Nazwy czynności
21-04-2022
     Nazwy czynności to jedno z pierwszych zagadnień słowotwórczych... Więcej
Obce w swoim – co nieco o zapożyczeniach
11-01-2022
     W polszczyźnie mamy dość bogaty system językowy – mieszczą... Więcej
Feminatywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
30-08-2021
     Jednym ze zjawisk zachodzących we współczesnej polszczyźnie jest... Więcej
Polak, Hiszpan – dwa bratanki?
21-04-2021
     O korzyściach odwoływania się w nauczaniu... Więcej
Międzynarodowe związki frazeologiczne.
17-02-2021
     O zaletach zaznajamiania uczących się języka polskiego z... Więcej
Pułapki językowe w nauczaniu – poziom B1
15-09-2020
     Z pewnością doskonale pamiętacie mój handout z pułapkami... Więcej