Gramatyka i składnia

Bezokolicznik
21-05-2024
     Jak można przeczytać w Encyklopedii językoznawstwa... Więcej
Nazwy cech abstrakcyjnych
23-04-2024
     Słowa oznaczające „bycie jakimś” bądź też... Więcej
Wyrazy złożone
09-04-2024
     Jedno z trudniejszych zagadnień, które należy... Więcej
Polszczyzna regionalna
26-03-2024
     Jak można przeczytać w Wielkim słowniku poprawnej... Więcej
Partykuła
19-03-2024
     Podobnie jak przysłówek, przyimek, spójnik oraz... Więcej
Rzeczowniki odliczebnikowe
27-02-2024
     Rzeczowniki odliczebnikowe stanowią grupę słów,... Więcej
Wykrzyknik
13-02-2024
     Nawet pobieżne przeglądnięcie Programów nauczania... Więcej
Przyimek
23-01-2024
     Przyimek[1] to jedna z pięciu nieodmiennych część... Więcej
Zdrobnienia i zgrubienia
14-11-2023
     Zarówno nazwy deminutywne, jak i augmentatywne wydają... Więcej
Dwa procent czy dwa procenty?
18-10-2023
     Przeglądając Programy nauczania języka polskiego... Więcej
Liczebnik porządkowy
04-10-2023
     Nie ulega wątpliwości, że opanowanie polskich liczebników... Więcej
Dwoje, troje, czworo…
21-09-2023
     Jak można przeczytać w Programach nauczania języka... Więcej