Gramatyka i składnia

Rzeczowniki odliczebnikowe
27-02-2024
     Rzeczowniki odliczebnikowe stanowią grupę słów,... Więcej
Wykrzyknik
13-02-2024
     Nawet pobieżne przeglądnięcie Programów nauczania... Więcej
Przyimek
23-01-2024
     Przyimek[1] to jedna z pięciu nieodmiennych część... Więcej
Zdrobnienia i zgrubienia
14-11-2023
     Zarówno nazwy deminutywne, jak i augmentatywne wydają... Więcej
Dwa procent czy dwa procenty?
18-10-2023
     Przeglądając Programy nauczania języka polskiego... Więcej
Liczebnik porządkowy
04-10-2023
     Nie ulega wątpliwości, że opanowanie polskich liczebników... Więcej
Dwoje, troje, czworo…
21-09-2023
     Jak można przeczytać w Programach nauczania języka... Więcej
O sztuce zadawania pytań
22-08-2023
     Jak zauważa się w Programach nauczania języka... Więcej
Czasowniki móc, chcieć, musieć
08-08-2023
     Jednymi z pierwszych czasowników, które uczący się... Więcej
Trudności w odmianie rzeczownika
18-07-2023
     Opanowanie fleksji imiennej jest dla uczących się języka polskiego... Więcej
Negacja
04-07-2023
     Umiejętność wyrażania przeczenia stanowi z pewnością jedną z... Więcej
Czasowniki można oraz trzeba
13-06-2023
     Jak zauważają L. Madelska i M. Warchoł-Schlottmann w książce... Więcej