Prawo do odstąpienia od umowy

Wzór odstąpienia od umowy kupna
    
……………………………………………………………………
Miejscowość, data
Imię i nazwisko konsumenta:..............................................................................................
Adres konsumenta: ...........................................................................................................
Adres e-mail:....................................................................................................................
Numer telefonu: ...............................................................................................................
Numer zamówienia ...........................................................................................................
Data odbioru zamówienia...................................................................................................
Wydawnictwo PROLOG
ul. Bronowicka 37, 30-084 Kraków; Polska
books@prolog.edu.pl, +48 12 638 45 25

Oświadczenie


Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy kupna ............. (numer zamówienia) następujących towarów:

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Numer rachunku bankowego do zwrotu środków:........................................................................
posiadacz rachunku:..............................................................................................................…………………………………………………..
Podpis konsumenta