POLSKI W ĆWICZENIACH

POLSKI W ĆWICZENIACH

Książki z serii Polski w ćwiczeniach to obszerne zestawy ćwiczeń dla obcokrajowców na zróżnicowanych poziomach zaawansowania językowego.

Zestawy te pomyślane są jako intensywne treningi językowe z wykorzystaniem szerokiego spektrum technik pracy i działań językowych: receptywnych, produktywnych i mediacyjnych. Proponowane kręgi tematyczne zgodne są z Programami nauczania języka polskiego jako obcego oraz Standardami wymagań egzaminacyjnych (MEN, 2016). Poszczególne części serii Polski w ćwiczeniach (Ortografia polska w ćwiczeniach dla obcokrajowców, Słownictwo polskie w ćwiczeniach dla obcokrajowców, Gramatyka polska w ćwiczeniach dla obcokrajowców, Mówię po polsku. Ćwiczenia dla obcokrajowców, poziomy A/A2 i B1/B2  i Viva Polonia - Wiedza o Polsce /w przygotowaniu/) mogą być wykorzystane zarówno do pracy samodzielnej jak i pod kierunkiem nauczyciela. Wspierają one autonomię studentów w nauce języka polskiego jako obcego.