Gramatyka

Tryb rozkazujący
05-07-2022
     Osoby uczące się języka polskiego jako obcego zwykle po raz... Więcej
Czas przyszły złożony
29-06-2022
     Czas przyszły złożony mieści się w grupie tematów gramatycznych... Więcej
Czasowniki wiedzieć, umieć, znać
31-05-2022
Na poziomie A1 czasowniki wiedzieć, umieć, znać należą bez wątpienia do... Więcej
Czasowniki iść, chodzić, jechać, jeździć
17-05-2022
Wymienione w tytule czasowniki to jedne z tych, które uczący się poznają... Więcej
Nazwy czynności
21-04-2022
Nazwy czynności to jedno z pierwszych zagadnień słowotwórczych... Więcej
Imiesłów przymiotnikowy bierny i strona bierna
21-03-2022
     Imiesłów przymiotnikowy bierny oraz strona bierna należą do tych... Więcej
O czym warto pamiętać, ucząc gramatyki języka polskiego?
16-02-2022
     Nie będzie chyba przesadą stwierdzenie, że polska gramatyka może... Więcej
Aspekt czasownika w czasie przeszłym
17-12-2021
     Nie będzie chyba przesadą stwierdzenie, iż aspekt czasownika... Więcej
Tryb przypuszczający i zdania warunkowe.
01-12-2021
     Tryb przypuszczający wraz ze zdaniami warunkowymi należą do tych... Więcej
Pierwsze lekcje języka polskiego.
05-10-2021
     Opanowanie języka polskiego stanowi niewątpliwie wyzwanie dla osób... Więcej
Szyk „się" w zdaniu.
22-09-2021
     Zaimek zwrotny się, ze względu swoją ruchomość, może sprawić... Więcej
Kłopoty z dopełniaczem.
14-09-2021
     Truizmem wręcz jest stwierdzenie, że odmiana rzeczowników i... Więcej