Stawiam na polski

04-02-2015
Akademia Języka Polskiego i Kultury dla Polonii im. św. Piotra Damiana w Bartlett organizuje I edycję konkursu biegłości językowej "Stawiam na polski". Konkurs adresowany jest do uczniów klas licealnych szkół polonijnych w aglomeracji chicagowksiej.
Celem konkursu jest promowanie polszczyzny wśród młodzieży i zachęcanie do zdawania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1/B2 (średnim zaawansowanym).
Konkurs odbywa się w dwóch etapach: szkolnym i międzyszkolnym. Zadaniem uczniów będzie rozwiązanie testu wyboru stwierdzającego biegłość językową w oparciu o podane zagadnienia. testy zostały przygotowane przy współpracy z lektorami Szkoły Języków Obcych PROLOG.

Etap szkolny odbył się 10 stycznia 2015 r. Do konkursu przystąpili uczniowie wszystkich klas licealnych aglomeracji chicagowksiej.
Etap finałowy - międzyszkolny planowany jest na 24 stycznia 2015 o godzinie 12.00 czasu lokalnego.

Więcej informacji na stronie Akademii: www.akademiajezykapolskiego.weebly.com