Liczebnik porządkowy

04-10-2023

     Nie ulega wątpliwości, że opanowanie polskich liczebników nastręcza kursantom wielu trudności – niezależnie od poziomu ich zaawansowania, narodowości czy wreszcie niezależnie od tego, o jakie szczegółowe zagadnienie związane z liczebnikiem chodzi.

     Na poziomie A1 studenci muszą przyswoić sobie zarówno liczebnik główny od 0 do 1000, jak i wybrane formy liczebnika porządkowego, zwykle od 1 do 24. Liczebnik porządkowy wprowadza się ze względu na to, iż jego użycie jest konieczne, aby poprawnie przekazywać informacje dotyczące godziny. Warto również dodać, że liczebnik porządkowy do 2000 pojawia się po raz drugi na kolejnym poziomie zaawansowania językowego, czyli na A2. Formy liczebnika porządkowego są wówczas niezbędne, aby opanować umiejętność podawania daty. Trzeba też podkreślić, że w przypadku liczebnika głównego na poziomie początkującym chodzi jedynie o przyswojenie sobie konkretnych wyrazów, natomiast w przypadku liczebnika porządkowego istotną rolę gra także jego odmiana – liczebnik porządkowy posiada rodzaj gramatyczny i odmienia się tak jak przymiotnik. Na poziomie A1 niezbędne są przy tym formy rodzaju żeńskiego (np. Spotykamy się o pierwszej, Jest pięć po drugiej, Jest wpół do trzeciej), na poziomie A2 – formy rodzaju męskiego (np. Mam urodziny pierwszego czerwca, Byłem w Polsce w lipcu dwa tysiące dwudziestego drugiego roku, Uczę się polskiego od dwa tysiące dwudziestego roku).

     O ile zrozumienie różnicy między liczebnikiem głównym a porządkowym nie stanowi zazwyczaj większego kłopotu, o tyle zapamiętanie wszystkich form oraz użycie ich w odpowiednim przypadku gramatycznym bywa już często niełatwe. Lektor nie powinien zapominać, że zwłaszcza dla osób nieznających żadnego języka słowiańskiego liczebnik porządkowy razem z jego poszczególnymi formami gramatycznymi to tak naprawdę po prostu duży zbiór nowych słów do opanowania. W przypadku Słowian trudność stanowi z kolei zbyt wyraźne niekiedy podobieństwo form znanych z języka ojczystego i polskich. W rezultacie zanim na poziomie A1 przejdzie się do ćwiczenia umiejętności odpowiadania na pytania Która jest godzina? oraz O której godzinie…?, warto stworzyć uczącym się okazję do dobrego zapamiętania nowych wyrazów.

     W podręcznikach kursowych trudno znaleźć ćwiczenia, które koncentrowałyby się na liczebniku porządkowym jako na grupie nowych słów, które należy przyswoić. Większość zadań dotyczy nie samego liczebnika porządkowego, a jego użycia w strukturach wymaganych do podawania godziny.

     Jeśli zatem chciałoby się położyć większy nacisk na opanowanie wspomnianego zbioru wyrazów, to należałoby odpowiednie materiały przygotować samodzielnie. Wydaje się, że najszybszym i dość skutecznym rozwiązaniem mogłoby być wykorzystanie takich narzędzi internetowych służących do tworzenia ćwiczeń jak chociażby Wordwall czy Quizlet. Przydatne, gotowe już materiały można znaleźć   w Strefie Nauczyciela.

     Trzeba jednak pamiętać, że przyswojenie liczebnika porządkowego, choć istotne, nie stanowi celu samego w sobie. Celem nadrzędnym pozostaje opanowanie umiejętności podawania godziny, zaś na poziomie A2 – umiejętność podawania dat.

 

Autorka artykułu: Michalina Rittner

Featured articles

Liczebnik główny

Liczebnik główny

23-05-2023
     Jednym z zagadnień, które osoby rozpoczynające naukę języka...
Czas przyszły złożony

Czas przyszły złożony

29-06-2022
     Czas przyszły złożony mieści się w grupie tematów gramatycznych...
Kłopoty z dopełniaczem.

Kłopoty z dopełniaczem.

14-09-2021
     Truizmem wręcz jest stwierdzenie, że odmiana rzeczowników i...