POLSKI W ĆWICZENIACH

POLSKI W ĆWICZENIACH

Książki z serii Polski w ćwiczeniach to obszerne zestawy ćwiczeń dla obcokrajowców na wyższych poziomach zaawansowania językowego.

Zestawy te pomyślane są jako intensywne treningi językowe z wykorzystaniem szerokiego spektrum technik pracy i działań językowych: receptywnych, produktywnych i mediacyjnych. Proponowane kręgi tematyczne zgodne są z Programami nauczania języka polskiego jako obcego oraz Standardami wymagań egzaminacyjnych (MEN, 2016). Poszczególne części serii Polski w ćwiczeniach (Ortografia polska, Słownictwo polskie i Viva Polonia - Wiedza o Polsce /w przygotowaniu/) mogą być wykorzystane zarówno do pracy samodzielnej jak i pod kierunkiem nauczyciela. Wspierają one autonomię studentów w nauce języka polskiego jako obcego.

Ortografia polska w ćwiczeniach dla obcokrajowców

Ortografia polska w ćwiczeniach dla obco...

Weight: 0.51 kg
69.00 zł
Add to basket