Webinarium "Interkomprehensja w procesie nauczania i uczenia się języka, czyli jak prowadzić ucznia do samodzielnych odkryć językowych."

19-03-2019

25 marca 2019 r., poniedziałek, o 21.00

Czas trwania - 1 h.

Formularz rejestracyjny: http://bit.ly/interkomp

Najbliższe webinarium poprowadzi dla Państwa dr Agnieszka Jasińska, wykładowczyni akademicka i nauczycielka specjalności glottodydaktycznej. Interkomprehensja znajduje się w ścisłym centrum jest zainteresowań badawczych. Jako nauczyciel-praktyk podzieli się z Państwem pomysłami warsztatowymi.

Wielu nauczycieli stosuje w nauczaniu języka techniki prezentowania materiału podając go niejako ‘na tacy’. Tymczasem warto w nauczaniu wdrażać takie elementy, które umożliwią uczącemu się większą samodzielność w dekodowaniu znaczeń, czy reguł gramatycznych. To spore wyzwanie, ale i satysfakcja z efektu większa. Podczas naszego webinarium przedstawimy techniki pracy umożliwiające promowanie domysłu językowego. Dokumenty europejskie nazywają tę umiejętność stosowania domysłu interkomprehensją, czyli zdolnością dekodowania znaczeń na podstawie wiedzy ogólnej, znajomości języków i tendencją do spontanicznego formułowania wniosków i budowania reguł. Interkomrehensja nie musi dotyczyć jedynie rozpoznawania słownictwa, choć to akurat jest najbardziej naturalne. Stosowanie interkomprehensji może również dotyczyć gramatyki. W czasie webinarium oprócz krótkiego opisu technik interkomprehensywnych pokażemy też wiele ćwiczeń.