Webinarium dla nauczycieli Gry i zabawy językowe

25-02-2019
Temat: Gry i zabawy językowe. Język polski jako obcy. A0/A1. Prezentacja zastosowań pakietu…
Termin: 4 marca 2019, poniedziałek, 21.00
Czas trwania: 60 minut

Webinarium bezpłatne

Organizator: Wydawnictwo Prolog, Kraków
Adresaci: nauczyciele języka polskiego jako obcego
Prowadzenie: dr Agnieszka Tambor

Formularz rejestracyjny:  http://bit.ly/gryizabawywebinarium

Webinarium będzie poświęcone prezentacji pakietu Gry i zabawy językowe. Język polski jako obcy. A0/A1 opublikowanego przez Wydawnictwo Prolog. Jest to zestaw 66 plansz, które użyte zostać mogą do urozmaicenia toku zajęć ze studentami na niskich poziomach językowych. Pomoce takie są o tyle ważne, iż początkujący studenci mają zwykle mało styczności z żywym materiałem – skazani są przede wszystkim na pracę z podręcznikiem i żmudną pracę nad nowymi zagadnieniami gramatycznymi. Spotkanie skupiać się będzie wokół propozycji możliwego wykorzystania gier i zabaw włączonych do zestawu.

 

Prowadząca:
dr Agnieszka Tambor - Od wielu lat współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ,
Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ oraz Katedrą Dydaktyki Języka i
Literatury Polskiej. Prowadzi zajęcia z analizy tekstów kultury i realioznawstwa dla
słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka
Polskiego jako Obcego w Katowicach, Rzymie, Kolonii, Berlinie oraz Dublinie. Prowadziła
seminaria z zakresu kultury polskiej m.in. we Lwowie, w Shenyang, w Pekinie, w Seulu, w
Edmonton i w Seattle. W ramach programu Erasmus odbyła zajęcia z języka polskiego jako
obcego i filmu polskiego m.in. w Bari, w Stambule, w Zagrzebiu, w Bratysławie, w Lublanie
oraz w Berlinie. Od 2013 jest opiekunką studenckiego festiwalu filmowego Made in Poland,
podczas którego polscy studenci Uniwersytetu Śląskiego przybliżają cudzoziemcom
studiującym na UŚ polskie kino współczesne i klasyczne oraz Międzynarodowej Konferencji
Magistrantów, na którą zjeżdżają się studenci polscy i zagraniczni z wielu polskich uczelni.
Była jedną z inicjatorek Dni Kultur i Języków – cyklicznego wydarzenia, podczas którego
zagraniczni studenci uniwersytetu śląskiego prezentują swoje tradycje, obyczaje i języki
mieszkańcom Katowic i regionu. W 2015 roku obroniła rozprawę doktorską Film jako
przedmiot i narzędzie nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. W
rozprawie zanalizowała możliwości wykorzystania filmów i seriali w nauczaniu kultury i
języka polskiego jako obcego. Ważniejsze publikacje do nauczania kultury polskiej i języka
polskiego jako obcego: Nowa polska półka filmowa. 100 filmów, które każdy cudzoziemiec
zobaczyć powinien. Uniwersytet Śląski, Katowice 2015; Czytaj po polsku. T. 8: Zofia
Nałkowska: „Przy torze kolejowym”, Tadeusz Borowski: „Proszę państwa do gazu”.
Materiały pomocnicze do nauki języka, Katowice 201; (Nie)codzienny polski. Teksty i
konteksty, Katowice 2018; Polska półka filmowa. Krótkometrażowe filmy aktorskie i
animowane w nauczaniu języka polskiego jako obcego (A. Tambor, J.H. Budzik), Katowice
2018.

Uczestnicy mają możliwość otrzymania certyfikatu imiennego potwierdzającego udział w webinarium. Każdy uczestnik otrzymuje też kupon rabatowy na podręczniki Wydawnictwa Prolog.