Trzy zasady skutecznego uczenia wg metody University of Washington.

02-06-2020

Wielu początkujących lektorów często zadaje sobie pytanie: Jak uczyć? Jak być skutecznym? Co zrobić, żeby moja lekcja była ciekawa, miała sens, była dobrze skonstruowana?

Poniżej przedstawiamy kilka ogólnych zasad, proponowanych przez University of Washington, które powinny obowiązywać bez względu na to, jakie podejście do nauki języka stosujesz. Są to:

- wyjście naprzeciw oczekiwaniom uczniów,

- tworzenie pozytywnej atmosfery w procesie uczenia się,

- zachowanie równowagi między modelowaniem, wyjaśnianiem i ćwiczeniem.

 

Po pierwsze: Weź pod uwagę czego oczekują Twoi uczniowie.

Wyjaśnij im swoje podejście do nauki języków i uzasadnij je. Pierwotne oczekiwania uczniów dotyczące kursu mogą być oparte na poprzednich doświadczeniach z nauką języka, które znacznie różnią się od tego, co Ty proponujesz.

 

Po drugie: Stwórz pozytywną, pełną akceptacji atmosferę w klasie.

Badania sugerują, że to najważniejszy czynnik w efektywnym nauczaniu języków.

Niektóre sposoby na to:

- Zapewnij uczniów na początku kursu, że popełnianie błędów jest normalne i że nie muszą się bać odpowiadać na zajęciach.

- Dawaj pozytywny feedback. Nawet jeśli odpowiedzi nie są poprawne, zawsze możesz znaleźć w nich coś pozytywnego zanim poprawisz.

  • Poprawiaj selektywnie i z wyczuciem, aby nie onieśmielać uczniów.
  • Użyj pracy w parach i grupach, aby dać uczniom czas na zastanowienie się, przed wystąpieniem w większej grupie.
  • Byłoby dobrze, gdybyś miał możliwość konsultowani się ze studentami indywidualnie. Dla niektórych taka bezpośrednia sytuacja jest mniej stresująca niż mówienie przed grupą.
  • Dopinguj wszystkich studentów do równego uczestnictwa, aby bardziej zaawansowani nie onieśmielali słabszych uczniów.

 

Po trzecie: Znajdź równowagę między modelowaniem, wyjaśnianiem i ćwiczeniem.

Wyjaśnienia dotyczące gramatyki są często potrzebne, ale studenci opanują nowy materiał tylko poprzez intensywne ćwiczenie. Zachowanie odpowiedniej równowagi w modelowaniu, wyjaśnianiu i ćwiczeniu na zajęciach znacznie przyczyni się do efektywności Twojej lekcji.

 

 

Na podstawie strony internetowej University of Washington opracowała: Agnieszka Jančik