Strona bierna. Czy wszystko zostało zrobione?

16-05-2019

Strona bierna. Czy wszystko zostało zrobione?

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!

Proszę wpisać brakujące słowa w stronie biernej.


Przykład:
1. (Ten obraz namalował Jan Matejko.) Ten obraz został namalowany przez Jana Matejkę.


2. (W tym miejscu gmina będzie budować nową szkołę.) W tym miejscu nowa szkoła przez .

3. (Studneci napisali test w ciągu godziny.) Test przez w ciągu godziny.

4.(W Wigilię cała rodzina przygotowuje uroczystą kolację.) Uroczysta kolacja w Wigilię przez .

5. (Na egzaminie komisja sprawdza znajomość języka.) Na egzaminie znajomość języka przez .

6. (Mój dentysta bada stan moich zębów dwa razy w roku.) Stan moich zębów dwa razy w roku przez .

7. (W którym roku Kapuściński napisał tę książkę?) W którym roku ta książka przez ?

8. (UNESCO wpisało Stare Miasto w Krakowie na Listę Światowego Dziedzictwa już dawno temu.) Stare Miasto w Krakowie już dawno temu przez na Listę Światowego Dziedzictwa.

9. (Anka zapakowała ładnie wszystkie prezenty.) Wszystkie prezenty ładnie przez .

10.(Moja sekretarka jutro wyśle ten list.) Ten list jutro przez .


Czy wiesz, że...
Strona bierna występuje częściej w języku pisanym i oficjalnym niż w mówionym.
Stronę bierną niedokonaną tworzymy za pomocą czasownika być w czasie teraźniejszym, przyszłym lub przeszłym i imiesłowów zakończonych na -ny lub -ty utworzonych od czasowników niedokonanych:
Nowy dworzec kolejowy jest / będzie / był budowany przez polską firmę.
Nowa kolekcja jest / będzie / była szyta przez paryskich krawców.

Stronę bierną dokonaną tworzymy za pomocą czasownika zostać w czasie przeszłym lub przyszłym i imiesłowów zakończonych na -ny lub -ty utworzonych od czasowników dokonanych:
Nowy dworzec kolejowy zostanie / został zbudowany przez polską firmę.
Nowa kolekcja zostanie / została uszyta przez paryskich krawców.


Więcej w: "Testuj Swój Polski - Gramatyka2"