Pułapki językowe – handout dla uczniów – poziom A1

02-03-2020

 

Drodzy, dzielni uczniowie! Chciałabym wam pomóc mówić po polsku w stopniu komunikatywnym. To jest handout, który nie zastąpi wam podręcznika, zeszytu ćwiczeń i notatnika, ale będzie waszą ściągą, z której nieraz skorzystacie.

 

  1. S, c i d z literką z tworzą tzw. dwuznaki, które w wymowie stają się jedną głoską. Nie mówimy zatem s-z-c-z-otka, tylko sz-cz-otka. Tylko dwie spółgłoski obok siebie.
  2. Pamiętajcie, że s, c i z z „akcentem” (kreseczką u góry) wymawiamy bardzo miękko, wtedy unikniemy podobieństwa czasownika być z angielskim rzeczownikiem… bitch!
  3. Czasownik pisać, mimo że kończy się na -ać, tak jak m.in. czytać, nie ma formy 1. osoby liczby pojedynczej pisam, tylko piszę.
  4. W języku polskim rzeczowniki męskie kończą się najczęściej na spółgłoskę (m.in. -t, -d, -k, -s), np. długopis; żeńskie – na -a, np. mama (albo -i, np. pani); a nijakie – na -e, -o, lub -um, np. słońce, okno, kocię, muzeum.
  5. Przymiotniki z rzeczownikami męskimi mają końcówki -y, np. ładny, albo -i (po -k-, -g-, np. krótki); żeńskimi -a, np. wysoka; a nijakimi-e, np. dobre, albo -ie (po -k-, -g-, np. drogie).
  6. Czasowniki z -owa-, np. gotować, odmienia się, zamieniając -owa- na -uj-: got-owa-ć: got-uj-ę, got-uj-esz
  7. Czasowniki z przedrostkami (prefix): z-, od-, wy-, prze-, na- oznaczają aspekt dokonany (coś zrobionego), np. czytałam książkę prze-czytałam książkę.
  8. W języku polskim angielskie they ma dwie formy: oni (male) i one (female).
  9. Po polsku mówimy: dobrego poranka (have a good morning), ale nie ma dwóch form dzień dobry (tak jak po angielsku: good morning/afternoon); mówimy po prostu: dzień dobry, a wieczorem: dobry wieczór (good evening) J.
  10. Odmiana czasowników w języku polskim jest bardzo regularna, wystarczy tylko zapamiętać samogłoski ([on/ona] czyt-a, ale: pisz-e) i dodać: w 2. osobie liczby pojedynczej: -sz (pisze-sz), w trzeciej: nic J (czytasz, ale czyta), a w liczbie mnogiej: -my (czyta-my, pisze-my), -cie (czyta-cie, pisze-cie), /-ją (piszą, ale: czyta).

 

Mam nadzieję, że ta krótka ściąga zawiera najważniejsze reguły, które poznajecie, drodzy uczniowie, na początku nauki języka polskiego. Nie są trudne, ale bardzo trudno je zapamiętać (początki zawsze są trudne!). Już niedługo handout na poziomie A2!

 

Miłej nauki! Dziękuję :)

 

Słowniczek

Drogi – here: dear

Dzielni – Pl. brave

Chciałabym – I’d like...

Zastąpić – to substitute

Ściąga –  cheat sheet

Nieraz – sometimes

Skorzystać – to use

Tworzyć – to make

Dwuznaki – digraphs

Obok siebie – abreast

Kreseczka – diacritical mark

Wymawiać – to pronounce

Miękko – softly

Uniknąć podobieństwa – to avoid similarity

Mimo że – although

Kończyć się na... – stops at

Oznaczać – to mean

Wystarczy – that’s enough

Zapamiętać – to remember

Mam nadzieję – I hope

Zawierać – to include

Najważniejsze – Pl. the most important

Reguły – rules

Na początku – at the beginning

 

Autorka: Klaudia Raflik

Polecane artykuły

Pułapki językowe – handout dla uczniów – poziom A2

Pułapki językowe – handout dla uczniów – poziom A2

17-03-2020
Drodzy, dzielni uczniowie z poziomu A2. Chciałabym wam pomóc mówić po...
Zdalne nauczanie w edukacji obcokrajowców

Zdalne nauczanie w edukacji obcokrajowców

06-08-2020
     Jestem pewna, że wielu lektorów języka polskiego jako obcego albo...
Polak, Hiszpan – dwa bratanki?

Polak, Hiszpan – dwa bratanki?

21-04-2021
     O korzyściach odwoływania się w nauczaniu...