Mówię po polsku. Ćwiczenia dla obcokrajowców. Poziom A1 i A2.

 • Producent: Prolog
 • Waga: 0.4 kg
 • Dostępność: DOSTĘPNY

 • Historia ceny
 • Autor: Monika Gworys, Anna Mądrecka
 • ISBN: 978-83-958337-8-6
 • Rok, wydanie: 2021
 • Wymiary (szerokość x wysokość): 20 x 25
 • Strony: 128
 • szt.
 • Cena netto: 59,90 zł 62,90 zł

MÓWIĘ PO POLSKU. Ćwiczenia dla obcokrajowców.

Poziom A1 i A2:
• To podręcznik do doskonalenia sprawności mówienia.
• Został przygotowany z myślą o cudzoziemcach, którzy rozpoczynają naukę albo ją kontynuują.
• Pomaga w przygotowaniu się do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.
• Gotowe jednostki lekcyjne są przeznaczone na poziomy A1 i A2.
• Obejmuje zagadnienia zawarte w „Programach nauczania”.
• Składa się z 20 rozdziałów (po 10 na każdy poziom).
• Jednostki lekcyjne są zbudowane według podobnego schematu: otwierają je zadania ogniskujące uwagę wokół tematu, kolejne ćwiczenia wymagają coraz większej samodzielności w tworzeniu wypowiedzi, a trzy ostatnie zadania podsumowują rozdział i przygotowują do egzaminu certyfikatowego.
• Bodźcami do wypowiedzi są głównie teksty autentyczne (na przykład o znanych Polakach, popularnych miejscach, kulinariach itp.), infografiki, komiksy oraz zdjęcia i ilustracje.
• Zróżnicowane techniki pracy i typy zadań pozwalają realizować podstawowe działania językowe: produktywne (monologowe) i interakcyjne (dialogowe).
• Na poziomach egzaminacyjnych student ma możliwość odsłuchania nagrań z przykładowymi wypowiedziami egzaminacyjnymi.

Opracowanie swoim „rozmachem” dydaktycznym przypomina w dużym stopniu kompletny podręcznik do nauki polszczyzny. To duży sukces, który pokazuje, że jego Autorkom udało się podejść do rozwijania umiejętności ustnej produkcji językowej w sposób całościowy. Moja końcowa ocena opisywanego materiału jest bardzo wysoka. Emanuje od niego profesjonalizm dydaktyczny i duże doświadczenie lektorskie jego Autorek. Powinien zająć ważne miejsce wśród nowoczesnych opracowań do nauczania polszczyzny jako języka obcego i drugiego.
– z recenzji prof. dr hab. Przemysława E. Gębala

 

Podręcznik „Mówię po polsku. Ćwiczenia dla obcokrajowców” autorstwa Moniki Gworys i Anny Mądreckiej to bardzo wartościowa, długo oczekiwana pozycja, wypełniająca poważną lukę na rynku wydawniczym w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego. Po raz pierwszy otrzymujemy pełny zestaw materiałów dydaktycznych umożliwiający uczenie się, nauczanie i ocenianie ustnych działań językowych.
– z recenzji prof. dr hab. Iwony Janowskiej

 

O książce
Mówię po polsku. Ćwiczenia dla obcokrajowców. Poziom A1 i A2 to podręcznik, którego głównym zadaniem jest rozwijanie sprawności mówienia osób rozpoczynających naukę języka polskiego od podstaw. Wykorzystano w nim założenia podejścia komunikacyjnego i zadaniowego; nacisk został też położony na rozwój kompetencji interkulturowej. Adresatami publikacji są młodzież i dorośli, którzy uczą się języka polskiego jako obcego albo polski to ich język drugi lub odziedziczony. Korzystając z książki, uczący się może rozwijać samodzielność i kreatywność w budowaniu wypowiedzi oraz osiągnąć sprawność komunikacyjną w różnych sytuacjach życia codziennego. Podręcznik można wykorzystać zarówno na standardowych kursach języka polskiego jako obcego (poszczególne jednostki lekcyjne mogą stanowić podsumowanie większych partii materiału), jak i podczas lekcji przygotowujących do egzaminu certyfikatowego (na poziomie A2). Będzie także dobrym podręcznikiem wiodącym na zajęciach konwersacyjnych z języka polskiego jako obcego. Można z nim pracować na zorganizowanych zajęciach w grupach oraz indywidualnie (samodzielnie albo pod kierunkiem nauczyciela). Podręcznik realizuje zagadnienia z poziomów biegłości językowej A1 i A2. Został podzielony na dwie odpowiadające im części. Każda z nich składa się z dziesięciu jednostek lekcyjnych, które są skupione wokół wybranych kręgów tematycznych, opisanych w „Programach nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2” (2016). Na kartach wprowadzających do poszczególnych części oznaczonych jako A1 i A2 można znaleźć m.in.: opis ogólny poziomu biegłości językowej oraz umiejętności w zakresie sprawności mówienia, informacje o strukturze egzaminu certyfikatowego, a także instrukcje wykonania zadań podczas egzaminu ustnego (na poziomie A2). Wszystkie jednostki lekcyjne mają podobną budowę. Rozdziały zwykle rozpoczynają się od zadań przedkomunikacyjnych, które mają na celu zogniskowanie uwagi uczącego się na temacie lekcji, a przez to przypomnienie i zgromadzenie potrzebnej leksyki oraz struktur gramatycznych. Główną część każdego rozdziału stanowią zadania komunikacyjne, których celem jest rozwijanie płynności i swobody w mówieniu. Służą temu m.in. przykładowe schematy oraz różnorodne bodźce wizualno-tekstowe, pomagające zaplanować treść wypowiedzi. Zadania te zostały ułożone w kolejności od najbardziej ustrukturyzowanych do tych wymagających samodzielności i kreatywności uczącego się. W drugiej części podręcznika (dla poziomu A2) każdy rozdział zamyka zestaw przykładowych zadań certyfikatowych z modułu mówienie. Strukturą odpowiadają one tym obowiązującym podczas egzaminu ustnego (zob. www.certyfikatpolski.pl), ale w podręczniku zostały rozbudowane w taki sposób, aby przygotować uczącego się do ich realizacji. Do pierwszej jednostki lekcyjnej na poziomie A2 zostały dołączone nagrania modelowych wypowiedzi egzaminacyjnych, które mogą posłużyć uczącemu się jako wzorzec. W każdej jednostce lekcyjnej znajdują się ponadto różne informacje pomocnicze: gramatyczno-leksykalne, stylistyczne i kulturowe. Te ostatnie występują w treści zadań oraz jako dodatkowe informacje. W podręczniku realizowane są działania językowe obejmujące recepcję, produkcję, interakcję i mediację, a zastosowane techniki pracy to m.in.: wnioskowanie na podstawie materiałów graficznych, przygotowywanie komiksów, pytania i odpowiedzi, opis sytuacji, streszczenie, wypowiedź według podanego schematu, wywiad, symulacje sytuacji i odgrywanie ról, wypowiedzi na podstawie materiałów autentycznych (np. plakatów, ulotek, infografik, fotografii, diagramów i wykresów), wypowiedź na podstawie tekstu (np. artykułów prasowych i internetowych oraz fragmentów książek), prezentacja. Mamy nadzieję, że podręcznik Mówię po polsku. Ćwiczenia dla obcokrajowców. Poziom A1 i A2 będzie przydatną pomocą w rozwijaniu sprawności mówienia na różnego typu kursach oraz podczas zajęć konwersacyjnych, a także ułatwi przygotowanie się do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego.
Autorki