"W ciemnościach tunelu", czyli o specyfice nauczania słownictwa na poziomie średnim ogólnym (B2)

28-06-2019

Poziom B, samodzielności, jest specyficznym etapem procesu kształcenia językowego, gdyż obejmuje dwa diametralnie różne stopnie biegłości językowej. Cele i treści nauczania na poziomie B1 (podstawowy) i B2 (średni ogólny) są nieporównywalne tak pod względem ilościowym, jak jakościowym (zob. ESOKJ, 2003). Pociąga to za sobą konieczność stosowania nieco innych technik nauczania/uczenia się na B2, gdyż w przeciwnym wypadku postęp w opanowywaniu języka przez uczących się może ulec znacznemu zahamowaniu (zjawisko plateau). Celem webinarium będzie ukazanie specyfiki nauczania/uczenia się słownictwa na poziomie średnim ogólnym, a także przedstawienie propozycji dydaktycznych, które uczącym pozwolą minimalizować zjawisko plateau lub jego ewentualne skutki, uczącym się zaś umożliwią efektywniej uczyć się nowej leksyki.

 

Prowadzenie: dr hab. Anna Seretny

 

Formularz rejestracyjny: http://bit.ly/slownictwoB2

Czas trwania szkolenia: 60 minut

Uczestnicy mają możliwość uzyskania imiennego certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.

Nagranie z webinarium:

Featured articles

Pułapki językowe w nauczaniu – poziom A1/A2

Pułapki językowe w nauczaniu – poziom A1/A2

21-04-2020
     Język polski – jak każdy język – ma swoje reguły, wyjątki i...
Fiszki, metoda powtórkowa

Fiszki, metoda powtórkowa

05-02-2015
Pierwszego dnia nauki możemy zacząć od przyswojenia 10-15 nowych słówek....
How to absorb 470 words?

How to absorb 470 words?

25-05-2015
With language packs Słownictwo 1 PLUSSłownictwo 2 PLUS Słownictwo w pracy...