Zapowiedzi

 

Polski w ćwiczeniach. Gramatyka polska w ćwiczeniach dla obcokrajowców - dostępna od maja 2023

autorzy: Wiesław Tomasz Stefańczyk, Agnieszka Dixon

ISBN: 978-83-60229-43-9

format: 20 x 25 cm, pełny kolor

ilość stron: 312

Gramatyka polska w ćwiczeniach dla obcokrajowców to podręcznik powstały z myślą o początkujących cudzoziemcach, to znaczy osobach uczących się na poziomach zaawansowania A1 oraz A2.

Podręcznik składa się z 9 głównych rozdziałów:

- rodzaj gramatyczny,

- rzeczownik,

- przymiotnik,

- przysłówek,

- zaimek,

- liczebnik,

- czasownik,

- składnia,

- przyimek.

Każdy z nich zbudowany jest z podrozdziałów dotyczących szczegółowych zagadnień gramatycznych realizowanych na poziomie A1+, gdzie teorii towarzyszą równolegle zamieszczone ćwiczenia.

Gramatyka polska w ćwiczeniach dla obcokrajowców przeznaczona jest indywidualnej nauki oraz jako materiał uzupełniający na kursach.

W podręcznik znajdziesz:

- precyzyjne wyjaśnienia gramatyczne (strony parzyste),

- ćwiczenia systematyzujące (strony nieparzyste),

- ilustracje prezentujące poszczególne tematy,

- informacje o frekwencyjności używania struktur gramatycznych,

- ciekawe fakty dotyczące polskiej gramatyki,

- klucz do ćwiczeń.

      

Spis treści:

Strony przykładowe: