Jak najlepiej wykorzystać opowiadania do samodzielnej nauki języka polskiego? - bezpłatne webinarium dla studentów uczących się języka polskiego jako obcego.

14-01-2022

24.01.2022  poniedziałek   19.00

prowadzenie: Paulina Lipiec

 


Czas trwania spotkania: 1h

Każdy uczestnik spotkania otrzymuje imienny certyfikat. Uwaga! Crtyfikat wystawiany jest na dane wpisane w formularzu rejestracyjnym.


Formularz rejestracyjny: https://bit.ly/webopowiadania

 

Webinarium "Jak najlepiej wykorzystać opowiadania do samodzielnej nauki języka polskiego?" to spotkanie z Pauliną Lipiec, autorką książki "Czytaj po polsku. 12 opowiadań", na którym uczniowie na poziomach A2+ dowiedzą się jak efektywnie wykorzystać krótkie formy literackie do wzbogacenia swojego słownictwa i ogólnego rozwoju języka polskiego.


Webinar "The best ways to use short stories to independent Polish language learning" is an online meeting with Paulina Lipiec, the author of "Czytaj po polsku. 12 opowiadań" where students on level A2 and higher will get to know how to use short stories to enrich their vocabulary and general Polish language development efficiently.

Вебинар "Как лучше всего использовать истории для самостоятельного изучения польского языка?" это встреча с Паулиной Липец, автором книги „Czytaj po polsku. 12 opowiadań”, на которой студенты А2+ узнают, как эффективно использовать корoткие литературные формы для обогащения своей лексики и общего развития польского языка.

 

Paulina Lipiec jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz gospodynią popularnego podkastu Polski Daily. Prowadzi kursy indywidualne i grupowe, ale jej największą zawodową pasją jest przygotowywanie angażujących materiałów urozmaicających zajęcia oraz indywidualna pracę nad językiem. W 2021 roku nakładem wydawnictwa Prolog ukazała się jej pierwsza książka "Czytaj po polsku. 12 opowiadań". W wolnym czasie biega z psem lub uczy się języków obcych.