Mówienie bez niedomówień – czyli jak przygotować studentów do części ustnej egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego

26-01-2022

     Bezpłatne webinarium dla nauczycieli języka polskiego jako obcego.

     1.02.2022, wtorek, 20.00  

     Formularz rejestracyjny: https://bit.ly/egzamincertyfikat

     Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat, potwierdzający udział w szkoleniu. Uwaga! Certyfikat wystawiany jest na dane wpisane w formularzu rejestracyjnym.

     Podczas webinarium zaprezentowana zostanie struktura modułu mówienie egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego dla poziomów biegłości językowej A2, B1, B2 dla osób dorosłych. Przedstawione  też zostaną wymagania egzaminacyjne i kryteria oceny wypowiedzi ustnej.

     Prowadzące webinarium – Monika Gworys i Anna Mądrecka - zaproponują też praktyczne pomysły na to, w jaki sposób przygotować zdających do realizacji zadań w części testu, dotyczącej sprawności mówienia.

Monika Gworys - doktor nauk humanistycznych, absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej, lektorka języka polskiego jako obcego, związana z systemem certyfikacji języka polskiego jako obcego jako egzaminatorka, audytorka i autorka zadań. Prowadziła zajęcia z języka polskiego jako obcego w Polsce i za granicą (Finlandia). Przebywała na stypendium badawczym w Chinach. Autorka publikacji z zakresu glottodydaktyki polonistycznej. Interesuje się metodyką nauczania języków obcych dorosłych i dzieci. Współzałożycielka Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Języka Polskiego i Edukacji Międzykulturowej „Kontynenty”.

Anna Mądrecka - absolwentka filologii polskiej, hiszpańskiej oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej, lektorka języka polskiego jako obcego, związana z systemem certyfikacji języka polskiego jako obcego jako egzaminatorka, audytorka, wizytatorka i autorka zadań. Prowadziła zajęcia z języka polskiego jako obcego i kultury w Polsce i za granicą (Hiszpania, Łotwa, Rosja, Ukraina). Autorka publikacji z zakresu glottodydaktyki polonistycznej. Interesuje się dydaktyką kultury. Współzałożycielka Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Języka Polskiego i Edukacji Międzykulturowej „Kontynenty”.

Featured articles

O nauce wymowy słów kilka

O nauce wymowy słów kilka

20-04-2017
Szelest wiatru, szum wody, uderzające o szybę krople deszczu – to...
Potencjalne problemy ze składnią u osób rosyjskojęzycznych, uczących się języka polskiego jako obcego.

Potencjalne problemy ze składnią u osób rosyjskojęzycznych, uczących się języka polskiego jako obcego.

04-11-2019
Największym wyzwaniem dla Rosjan uczących się polskiego będzie zapewne...
W jaki sposób dźwięki mogą znaleźć swoje zastosowanie na lekcjach polskiego?

W jaki sposób dźwięki mogą znaleźć swoje zastosowanie na lekcjach polskiego?

27-07-2021
     Dźwięki na zajęciach języka polskiego - z czym się kojarzą?...